Aktualności
   Zapraszamy do współpracy w ramach projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.
wiecej...


Szybkie czytanie i zapamiętywanie.

Program kursu technik szybkiego czytania i zapamiętywania dla gimnazjalistów, licealistów, studentów i osób pracujących.

I dzień - Wprowadzenie, testy oraz techniki pamięciowe.

 • Kurs rozpoczyna się od testów, które pozwalają na określenie aktualnej szybkości czytania, możliwości pamięci oraz kreatywności. Kolejne testy realizowane w czasie kursu pozwolą na ukazanie postępu pomiędzy stanem początkowym, a tym, który osiąga się podczas i po kursie.
 • Druga część pierwszego dnia to wprowadzenie do technik skutecznej nauki, które pozwala na ich lepsze zrozumienie i szybsze opanowanie. Obejmuje ono m. In. Specjalizację półkul mózgowych, bloki pamięci, powstawanie i trwanie śladów pamięciowych w mózgu.
 • Dzień kończy się na nauce mnemotechnik, które posiadają najszersze zastosowanie przy zapamiętywaniu dużych ilości niepowiązanych lub słabo ze sobą powiązanych informacji ( np. typologie) W pierwszym dniu uczestnicy kursu opanowują system locii, który umożliwia już na kursie zapamiętanie z jednorazowo podanej listy 95-100% informacji.

II dzień - Techniki Pamięciowe

 • Pierwsza część zajęć poświęcona jest nauce kolejnych mnemotechnik umożliwiających zapamiętywanie dużych ilości informacji i ich odtwarzanie w rozmaitych wariantach ( po kolei, wybiórczo, według schematu). Początkowe ćwiczenia prowadzone są na prostym materiale ćwiczeniowym, następnie uczestnicy zajęć przechodzą do zapamiętywania fragmentów kodeksów prawnych, typologii biologicznych, historycznych, geograficznych charakterystycznych dla szkoły wyższej i średniej.
 • Kolejny element to wykorzystywanie jednego z efektów pamięciowych - efektu początku i końca. Można go wykorzystać między innymi poprzez odpowiednie dysponowanie czasem aktywności umysłowej.
 • Następna część kursu to nauka szybkiego, nielinearnego notowania. Techniki szybkiego nielinearnego notowania oparte są o stosowanie słów- kluczy, symboli, mini-rysunków i elementów przestrzennych. Notowanie nielinearne jest znacznie szybsze i skuteczniejsze aniżeli notowanie tradycyjne, wymusza koncentrację, wspomaga zapamiętywanie i zwiększa kreatywność. Notatki nielinearne mają szerokie i skuteczne zastosowanie w notowaniu wykładów i lekcji, pracy z podręcznikami akademickimi i licealnymi, planowaniu i powtórkach. Wszystkie te zakresy ich stosowania są ćwiczone i testowane na kursie.

III dzień - Techniki szybkiego czytania

 • Najpierw następuje krótkie wprowadzenie do procesu czytania poprzez omówienie ruchu oczu- fiksacji, sakkad i regresji.
 • Następnie wprowadzane są kolejne techniki szybkiego czytana, oparte o grupowanie, zwiększenie pola widzenia peryferyjnego i szybszy proces odczytu. Poszczególne techniki przeplatane są testami, które pozwalają na śledzenie postępu w zakresie szybkości czytania.
 • Zwiększenie stopnia zrozumienia czytanego tekstu uzyskuje się poprzez stosowanie specjalnych technik, z których na kursie prezentowane są amerykańska PQ3R i polska 4P.
 • Trzecia część to metody szybkiego opracowywania tekstów czyli czytanie nielinearne ( warstwowe ). Służy m.in. do szybkiego opracowywania dokumentów, podręczników akademickich i licealnych oraz referatów.

IV dzień - Techniki nauki języka obcego.

 • Techniki nauki słówek to niezbędna i pierwsza umiejętność przy nauce języków obcych. Techniki nauki słówek obcych to metoda skojarzeń swobodnych, mnemotechniki, używane szczególnie do nauki słówek o wysokim stopniu trudności oraz metoda Super Memo w wersji komputerowej i niekomputerowej.

V dzień - Techniki pamięciowe, techniki koncentracji

 • Jak wykorzystać techniki pamięciowe do zapamiętywania wykładów, odczytów. Jak wykorzystać techniki pamięciowe do płynnego wygłaszania własnych wypowiedzi. Jak zapamiętywać nazwiska i twarze. To wszystko umożliwiają zaawansowane techniki pamięciowe, którym poświęcona jest ta część kursu. W tym fragmencie kursu przewidziano duża ilość ćwiczeń praktycznych.
 • Po nauce technik pamięciowych przechodzimy do tego, jak opóźnić proces zapominania. Służą do tego specjalne techniki pozwalające na ciągłą aktywację śladu pamięciowego.
 • Kolejna część to techniki wzbudzania koncentracji. Obejmują one działania ułatwiające koncentrację naszemu organizmowi (np. dobowy rytm aktywności intelektualnej) oraz właściwe techniki koncentracji, oparte o wizualizację i elementy treningu autogennego.

VI dzień - Techniki heurystyczne (rozwiązywania problemów), techniki zarządzania czasem.

 • Na początku następuje krótkie wprowadzenie do technik heurystycznych: procesy myślowe w mózgu, faza inkubacji w procesie myślowym, ogólna prezentacja heurystyk (strategii rozwiązywania problemów).
 • Kolejny element to techniki heurystyczne, poprzedzone ćwiczeniami wprowadzającymi. Najważniejsza z nich to brainstorming (burza mózgów), oparta o zasadę odroczonej oceny i swobodne skojarzenia.
 • Ostatnia część kursu to techniki zarządzania czasem i techniki motywacyjne. Ten rodzaj technik stosowany jest powszechnie w treningach menedżerskich. Umożliwia on wyzwalanie aktywności i wytrwałości w podejmowanych działaniach oraz zysk czasowy rzędu 10 - 20%
 • przy wypełnieniu wszystkich zadań.

 Copyright 2003