Aktualności
   Zapraszamy do współpracy w ramach projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.
wiecej...


Junior - DYSLEKTYK

Firma DynaMind od dziesięciu lat prowadzi zajęcia z technik szybkiej nauki dla dzieci ze szkół podstawowych klasy I-III, IV-VI, dla gimnazjalistów, licealistów, studentów i osób pracujących. Programy są dostosowywane dla odpowiednich grup wiekowych.

Absolwenci naszych szkoleń poczynili duże postępy, objawiające się zwiększeniem szybkości czytania, wyraźną poprawą pamięci, łatwością koncentracji czy większą kreatywnością. Istnieje jednak pewna grupa dzieci, która wymaga specjalnego programu zajęć. Są to dzieci z dysleksją.

Specjalnie dla dzieci z dysleksją proponujemy cykl spotkań pozalekcyjnych, przeprowadzanych w siedzibie przy ul. Krasińskiego 13a lub na terenie szkoły, jeżeli zgłosiłaby się odpowiednia ilość osób. Kurs obejmuje 15 dwugodzinne spotkania.

Proponowane zajęcia stwarzają dziecku szansę na:

 • Usprawnienie integracji pomiędzy funkcjami percepcyjno- motorycznymi
 • Kształcenie pamięci i percepcji wzrokowo-ruchowej
 • Rozwój analizy i syntezy wzrokowej
 • Rozwój orientacji kierunkowo- przestrzennej
 • Kształcenie pamięci i percepcji słuchowo- ruchowej
 • Kształcenie analizy i syntezy słuchowej
 • Wzmacnianie koncentracji
 • Stymulacje logicznego myślenia
 • Poprawę własnego wizerunku, wzmocnienie samooceny

Efektem zajęć, podejmowanych w ramach uczestnictwa w kursie będzie:

 • Lepsza technika czytania
 • Motywacja do czytania
 • Lepsza koncentracja uwagi
 • Lepsza pamięć
 • Staranniejsze pismo
 • Nadążanie za tempem pisania w szkole
 • Popełnianie mniejszej ilości błędów w pisaniu ze słuchu
 • Większa aktywność na lekcjach
 • Ustępowanie pojawiających się wcześniej symptomów fobii szkolnej

Mamy nadzieję, że propozycja nasza zainteresuje rodziców dzieci z dysleksją. Liczymy na pomoc w rozpropagowaniu tych zajęć wśród dzieci z dysleksją i ich rodziców.


 Copyright 2003