Aktualności
   Zapraszamy do współpracy w ramach projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.
wiecej...


Kursy DynaMind

Ucz się szybciej
Możliwości - ogromne!

Badania nad mózgiem udokumentowane nagrodami Nobla wykazały, że jego funkcjonowanie może się korzystnie zmieniać, gdy jest on właściwie pobudzany. Jedną z najważniejszych konsekwencji tych odkryć było stworzenie wielu metod treningu mózgu i metod szybkiej nauki. Techniki te opierają się na aktywowaniu obydwu półkul mózgowych, aktywizują neurony, zwiększają powierzchnię i liczbę połączeń międzysynaptycznych między neuronami w mózgu oraz zwiększają ilość tzw. substancji przekaźnikowych wykorzystywanych przez mózg w trakcie procesów myślowych. Przekładając te informacje na język praktyki oznacza to, że możemy uczyć się o wiele szybciej i skuteczniej, aniżeli przy wykorzystaniu metod tradycyjnych.

Przyspieszona nauka

DynaMind szybka nauka to intensywne, dobrze zorganizowane seminarium. Jego uczestnicy opanowują pakiet technik szybkiej nauki:

 • techniki szybkiego czytania
 • techniki pamięciowe
 • techniki nielinearnego notowania
 • techniki nauki języka obcego
 • techniki koncentracji
 • techniki heurystyczne
 • techniki zarządzania czasem

Kurs DynaMind szybka nauka jest przygotowany w ten sposób, iż nauczane na nim techniki mogą opanować i stosować wszyscy, dla których głowa jest lub będzie warsztatem pracy.

Program kursu DynaMind Szybka Nauka

I dzień - Wprowadzenie, testy oraz techniki pamięciowe (ok. 5 godzin)

 • Kurs rozpoczyna się od testów, które pozwalają na określenie aktualnej szybkości czytania, możliwości pamięci oraz kreatywności. Kolejne testy realizowane w czasie kursu pozwolą na ukazanie postępu pomiędzy stanem początkowym, a tym, który osiąga się podczas i po kursie.
 • Druga część pierwszego dnia to wprowadzenie do technik szybkiej nauki, które pozwala na ich lepsze zrozumienie i szybsze opanowanie. Obejmuje ono m.in. specjalizację półkul mózgowych, bloki pamięci, powstawanie i trwanie śladów pamięciowych w mózgu.
 • Dzień kończy się na nauce mnemotechnik, które posiadają najszersze zastosowanie przy zapamiętywaniu dużych ilości niepowiązanych lub słabo ze sobą powiązanych informacji (np. typologie). W pierwszym dniu uczestnicy kursu opanowują system locii, która umożliwia już na kursie zapamiętanie z jednorazowo podanej listy 95 - 100% informacji.

II dzień - Techniki pamięciowe (ok. 9 godzin)

 • Pierwsza część zajęć poświęcona jest nauce kolejnych mnemotechnik umożliwiających zapamiętywanie dużych ilości informacji i ich odtwarzanie w rozmaitych wariantach (po kolei, wybiórczo, według schematu). Początkowe ćwiczenia prowadzone są na prostym materiale ćwiczeniowym, następnie uczestnicy zajęć przechodzą do zapamiętywania fragmentów kodeksów prawnych, typologii biologicznych, historycznych, geograficznych charakterystycznych dla szkoły wyższej i średniej.
 • Kolejny element to wykorzystanie jednego z efektów pamięciowych - efektu początku i końca. Można go wykorzystać między innymi poprzez odpowiednie dysponowanie czasem aktywności umysłowej.
 • Następna część kursu to nauka szybkiego, nielinearnego notowania. Techniki szybkiego nielinearnego notowania oparte są o stosowanie słów-kluczy, symboli, mini-rysunków i elementów przestrzennych. Notowanie nielinearne jest znacznie szybsze i skuteczniejsze aniżeli notowanie tradycyjne, wymusza koncentrację, wspomaga zapamiętywanie i zwiększa kreatywność. Notatki nielinearne mają szerokie i skuteczne zastosowanie w notowaniu wykładów i lekcji, pracy z podręcznikami akademickimi i licealnymi, planowaniu i powtórkach. Wszystkie te zakresy ich stosowania są ćwiczone i testowane na kursie.

III dzień - Techniki szybkiego czytania (ok. 9 godzin)

 • Najpierw następuje krótkie wprowadzenie do procesu czytania poprzez omówienie ruchu oczu - fiksacji, sakkad i regresji.
 • Następnie wprowadzane są kolejne techniki szybkiego czytania, oparte o grupowanie, zwiększenie pola widzenia peryferyjnego i szybszy proces odczytu. Poszczególne techniki przeplatane są testami, które pozwalają na śledzenie postępu w zakresie szybkości czytania. Zwiększenie stopnia zrozumienia czytanego tekstu uzyskuje się poprzez stosowanie specjalnych technik, z których na kursie prezentowane są amerykańska PQ3R i polska 4P.
 • Trzecia część to metody bardzo szybkiego opracowywania tekstów czyli czytanie nielinearne (warstwowe). Służy m.in. do szybkiego opracowania dokumentów, podręczników akademickich i licealnych oraz referatów.

IV dzień - Techniki nauki języka obcego (ok. 4 godzin)

 • Techniki nauki słówek to niezbędna i pierwsza umiejętność przy nauce języków obcych. Techniki nauki słówek obcych to metoda skojarzeń swobodnych, mnemotechniki, używane szczególnie do nauki słówek o wysokim stopniu trudności oraz metoda SuperMemo(r) w wersji komputerowej i niekomputerowej.

V dzień - Techniki pamięciowe, techniki koncentracji (ok. 9 godzin)

 • Jak wykorzystać techniki pamięciowe do zapamiętywania wykładów, odczytów. Jak wykorzystać techniki pamięciowe do płynnego wygłaszania własnych wypowiedzi. Jak zapamiętywać nazwiska i twarze. To wszystko umożliwiają zaawansowane techniki pamięciowe, którym poświęcona jest ta część kursu. W tym fragmencie kursu przewidziano dużą ilość ćwiczeń praktycznych.
 • Po nauce technik pamięciowych przechodzimy do tego, jak opóźnić proces zapominania. Służą do tego specjalne techniki pozwalające na ciągłą aktywację śladu pamięciowego.
 • Kolejna część to techniki wzbudzania koncentracji. Obejmują one działania ułatwiające koncentrację naszemu organizmowi (np. dobowy rytm aktywności intelektualnej) oraz właściwe techniki koncentracji, oparte o wizualizację i elementy treningu autogennego.

VI dzień - Techniki heurystyczne (rozwiązywania problemów), techniki zarządzania czasem (ok. 9 godzin)

 • Na początku następuje krótkie wprowadzenie do technik heurystycznych: procesy myślowe w mózgu, faza inkubacji w procesie myślowym, ogólna prezentacja heurystyk (strategii rozwiązywania problemów).
 • Kolejny element to techniki heurystyczne, poprzedzone ćwiczeniami wprowadzającymi. Najważniejsza z nich to brainstorming (burza mózgów), oparta o zasadę odroczonej oceny i swobodne skojarzenia.
 • Ostatnia część kursu to techniki zarządzania czasem i techniki motywacyjne. Ten rodzaj technik stosowany jest powszechnie w treningach menedżerskich. Umożliwia on wyzwalanie aktywności i wytrwałości w podejmowanych działaniach oraz zysk czasowy rzędu 10 - 20% przy wypełnieniu wszystkich zadań.

Jak Cię widzą tak Cię piszą.

Coś więcej niż wiadomości.
Andrzej Nowakowski
Inteligentny (IQ 140), oczytany, kreatywny, przystojny, zdolny.
Jerzy Kolanowski
Inteligentny (IQ 140), oczytany, kreatywny, przystojny, zdolny.
Matura.
Bardzo dobrze przygotowany. Na egzaminach ustnych średnia ocena - 4. Bardzo dobrze przygotowany. Na egzaminach ustnych średnia ocena - 5.
Egzaminy wstępne na studia.
Bardzo dobrze przygotowany. Średnia ocena - 4. Bardzo dobrze przygotowany. Średnia ocena - 5.
Egzaminy ustne na studiach.
Solidnie przygotowany. Średnia ocena z egzaminów ustnych - między 3 a 4. Solidnie przygotowany. Średnia ocena z egzaminów ustnych - między 4 a 5.
Referaty publiczne na studiach.
Solidnie przygotowane. Grzecznościowe zainteresowanie. Solidnie przygotowane. Aplauz.
Rozmowa kwalifikacyjna w znanej firmie.
Dobrze przygotowany merytorycznie. Nie przyjęty! Dobrze przygotowany merytorycznie. Przyjęty!

Co decyduje o sukcesie jednej z tych osób? Decyduje bardzo prosta kwestia - nie tylko to co mówi, lecz również to, jak mówi i w jaki sposób przekazuje informacje. Decyduje to, że potrafi swoim zachowaniem i wypracowaną formą wypowiedzi przykuć uwagę słuchaczy i ich do siebie przekonać.

Czy można się tego nauczyć? Oczywiście.

W tym celu powstał kurs DynaMind Autoprezentacje.

Dziś największe firmy kształcą swych pracowników w technikach argumentacji, przekonywania, przykuwania uwagi i w konstruowaniu błyskotliwych wypowiedzi.

Ale to nie wszystko. Informacje przekazujemy również poprzez nasze ciało, gesty, spojrzenia. Opanowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej to bardziej przekonywujące zachowania, pewność siebie i lepsze zrozumienie. Trudno zlekceważyć takie argumenty.

DynaMind Autoprezentacja to intensywny kurs, który uczy jak być przygotowanym, przekonywującym i pewnym siebie podczas:

 • egzaminów
 • odpowiedzi
 • spotkań towarzyskich
 • rozmów kwalifikacyjnych
 • wystąpień publicznych
 • wygłaszania referatów

Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeniowo-warsztatowej w niewielkich grupach. Obejmują ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacyjne gry oraz samodzielne autoprezentacje przed kamerą video.

Program kursu DynaMind Autoprezentacja

 • I Dzień - Wprowadzenie, komunikacja niewerbalna (ok. 4 godzin)
 • Kurs rozpoczynają praktyczne ćwiczenia i symulacje określające poszczególne elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej oraz ich znaczenie dla przekazu i odbioru informacji.
 • Druga część to ćwiczenia z zakresu komunikacji niewerbalnej. Obejmuje zasady kontaktu wzrokowego (audytorium, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin) oraz metody podtrzymywania kontaktu.

II Dzień - Komunikacja niewerbalna (ok. 9 godzin)

 • Pierwsza część to blok ćwiczeń obejmujących rozpoznawanie i modelowanie mowy ciała.
 • Kolejny element to techniki operowania przestrzenią, szczególnie przydatne podczas prezentacji, egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych.
 • Trzecia część zajęć to modelowanie pierwszego wrażenia i metody utrzymywania uwagi audytorium oraz indywidualnego rozmówcy.

III Dzień - Komunikacja werbalna, samodzielne prezentacje (ok. 9 godzin)

 • Pierwsza część zajęć to ćwiczenia z zakresu komunikacji werbalnej. Obejmują zasady konstruowania wypowiedzi, metody argumentacji, użycie kanałów informacyjnych, słowa procesowe, ćwiczenia wystąpień publicznych oraz seans trudnych pytań i odpowiedzi.

Kulminacyjna część zajęć to samodzielne prezentacje przed kamerą video. W tej części kursu wykorzystane zostają wszystkie poznane i przećwiczone techniki komunikacji. Każdy z uczestników kursu otrzymuje kasetę video z własnymi wystąpieniami.

Bądź sobą, poznaj innych. Żyjemy wśród ludzi. Bez względu na to, czy jesteś uczniem, studentem, lekarzem, rodzicem, menedżerem, żyjąc wśród ludzi, stajesz przed zadaniem doskonalenia stosunków z innymi.

Czy zdarzyło Ci się, że:
 • nie mogłeś porozumieć się z przyjacielem, dziewczyną, szefem
 • z trudem utrzymując panowanie nad sobą udawałeś, że wszystko jest w porządku
 • nie potrafiłeś odmówić, choć nie chciałeś przyjmować kolejnych zadań
 • mając świetny pomysł, nie przedstawiłeś go publicznie.
Czy chciałbyś:
 • łatwo nawiązywać kontakty z innymi ludźmi,
 • jeszcze skuteczniej współpracować w zespole,
 • jeszcze lepiej porozumiewać się z przełożonym, przyjacielem, dziewczyną.

Jeśli tak, to zapraszamy na nasz trening, dzięki któremu lepiej poznasz siebie, nauczysz się przełamywać bariery i i zjednywać sobie ludzi. Ten trening to DynaMind Komunikacja. Kurs DynaMind Komunikacja ma charakter intensywnego, 20-godzinnego treningu realizowanego w małych, kameralnych grupach.

Obejmuje trzy bloki:
techniki interpersonalne
techniki asertywności
rozwiązywanie konfliktów
 • poznasz swoje mocne i słabe strony
 • przekonasz się jak widzą Cię inni, co ich przyciąga a co odpycha
 • nauczysz się technik nawiązywania i podtrzymywania kontaktu
 • usprawnisz działanie grupowe
 • nauczysz się radzenia sobie z krytyką i jej wyrażania
 • wpływania na ludzi, by respektowali Twoje prawa
 • skutecznego mówienia TAK i NIE
 • zwiększania pewności siebie
 • panowania nad nieśmiałością
 • inicjowania kontaktów
 • nauczysz się wykorzystywać konflikty, gdy nie uda się ich uniknąć
 • panować nad swoimi emocjami
 • rozpoznać ukryte przyczyny konfliktów
 • stosować metodę 4 kroków, czyli jak przekształcić konflikt we współpracę

Sztuki współżycia z innymi można i trzeba się uczyć. Popatrz , kto odnosi sukcesy w jakiejkolowiek dziedzinie a zobaczysz człowieka , który opanował sztukę kontaktów z ludźmi.

Badacze z uniwersytetu w Purdue przez pięć lat starannie śledzili losy swoich absolwentów. Okazało się , że zarobki tych, którzy przejawiali szczególne umiejętności współżycia z ludźmi, były o 15% wyższe niż zarobki najlepszych studentów (tzw. "tęgich głów") i aż o 33 % wyższe od zarobków tych, którzy mieli niski wskźnik umiejętności kontaktów z innymi.

Program kursu DynaMind Komunikacja

 • I Dzień - Elementy treningu interpersonalnego, wprowadzenie do asertywności (ok. 11 godzin)
 • * Pierwsza część zajęć to rozwój umiejętności interpersonalnych. Obejmuje cykl ćwiczeń i gier psychologicznych, które krok po kroku pozwolą lepiej poznać siebie, rozwinąć umiejętności współpracy i współdziałania, odkryć przeszkody utrudniające kontakty z innymi ludźmi. Dzięki aktywnej pracy w grupie uczestnicy już w trakcie zajęć mogą praktycznie sprawdzić poznane techniki.
 • * Kolejna część kursu to wprowadzenie do technik asertywności. W tej części ucze-stnicy poznają podstawy asertywności oraz uczą się rozpoznawania i modelowania za-chowań na asertywne.

II Dzień - Elementy treningu asertywności, rozwiązywanie konfliktów (ok. 9 godzin)

 • * Drugi dzień kursu jest poświęcony treningowi asertywności, czyli jak być sobą nie raniąc innych. Za pomocą gier symulacyjnych uczestnicy poznają własną Mapę Asertywności, techniki radzenia sobie z krytyką, sposoby wyrażania aprobaty i odmowy, doskonalą zdolności komunikacyjne takie jak: aktywne słuchanie, tworzenie raportu, rozpoznawanie systemów reprezentacji, aby uzyskać tzw. wspólny język z rozmówcą.
 • * Następna część zajęć to metody rozwiązywania konfliktów. W tej części kursu uczestnicy poznają własny styl rozwiązywania konfliktów, alternatywne metody rozładowania gniewu, uczą się rozpoznawania niektórych ukrytych przyczyn konfliku, oraz praktycznego zastosowania Metody 4 Kroków.
 • Kulminacjną częścią kursu jest indywidualna Mapa Interpersonalna, na której każdy z uczestników zbiera wszystkie doświadczenia wyniesione z kursu.

 Copyright 2003